Endurace

Virtual Walkathon 3KM

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 11/10/2020 00:00 - 11/10/2020 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 07/10/2020 21:54 - 04/11/2020 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUTDOOR INDOOR
WALK 03:00 Min/Km 20:00 Min/Km 3.0 Km Everyone & Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng