Endurace

Race for Community

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 01/06/2021 00:00 - 31/07/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 01/06/2021 00:00 - 31/07/2021 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Time to join a fun challenge to raise funds for Ao Dai Canada!

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUTDOOR INDOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone & Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone & Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng