Endurace

Le Minh Triet

TIMELINE

Virtual Walk for people in central Vietnam

Đã tham gia 20/10/2020 11:05
24/10/2020 00:00 - 25/10/2020 23:59
image
Quyên tiền cho cuộc đi bộ vì miền Trung của YumYum Quán

Xin mời mọi người quyên tiền cho miền Trung

Budget $500 CAD
Expenses $200 CAD
40.0% (200 CAD / 500 CAD)